หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับ ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพสอง

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับ ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพสอง จำนวน 2 สาขา ดังนี้ 1.สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์  ระดับ 1 จำนวน 16 คน มีผู้ผ่าน 14 คน และ 2.สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 17 คน มีผู้ผ่าน 16 คน  ณ ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพสอง


ว้นที่ข่าว : 29/09/2560