หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing system) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 13 คน  และมีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 10 คน 

ว้นที่ข่าว : 13/07/2560