หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

          ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  ให้กับผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน, ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 5-6 และ 12 มิถุนายน  2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 15/06/2560