หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 1 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก 30 2 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 ช่างปูกระเบื้อง 18 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 6 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 การประกอบอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ 30 6 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
8 การประกอบอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ 30 5 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
9 การทำของที่ระลึกจากไม้ 18 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
10 การพัฒนา e-commerce ร้านค้าออนไลน์ 30 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
11 การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์แบบผสม ไม้ เหล็กและหวายสังเคราะห์ 30 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
12 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ