หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการออกแบบของที่ระลึกจากรากไม้ 18 24 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 30 6 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 ช่างไม้เครื่องเรือน 18 27 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 30 20 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 การค้าขายสินค้าออนไลน์ 18 3 กรกฎาคม 2562 3 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
8 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
9 การทำของชำร่วยด้วยเครื่องหอม 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
10 เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ 30 17 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ