หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำขนมไทย 18 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 การทำขนมไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
8 การทำขนมไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
9 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
10 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
11 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
12 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
14 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
15 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
16 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
17 การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 30 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
18 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
19 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
20 การประกอบอาหารไทย 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
21 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
22 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
23 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
24 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 54 รายการ