หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ