หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างเทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ ระดับน้ำ 30 21 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 30 5 กุมภาพันธ์ 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 การทำดอกไม้ด้วยผ้าใยบัว 30 6 กุมภาพันธ์ 2562 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 ช่างปูกระเบื้อง 30 11 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 30 19 กุมภาพันธ์ 2562 23 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 11 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 11 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
8 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
9 การตกแต่งภาพขั้นต้นด้วยโปรแกรม Photo Scape. 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
10 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
11 การทำของชำร่วยด้วยเครื่องหอม 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
12 เทคนิคการออกแบบของที่ระลึกจากรากไม้ 18 24 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
13 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 30 6 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
15 ช่างไม้เครื่องเรือน 18 27 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
16 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
17 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 30 20 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
18 การค้าขายสินค้าออนไลน์ 18 3 กรกฎาคม 2562 3 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
19 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
20 การทำของชำร่วยด้วยเครื่องหอม 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
21 การย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 22 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 21 จากทั้งหมด 21 รายการ