หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 การประกอบอาหารไทย 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
8 การทำขนมไทย 18 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
10 การทำขนมไทย 18 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
11 การจักสาน 30 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
12 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
14 การทำขนมไทย 18 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
15 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
16 การจักสาน 30 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
17 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
18 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
19 การประกอบอาหารไทย 18 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
20 การจักสาน 30 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
21 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
22 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
23 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
24 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 1 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 37 รายการ