หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 9 ธันวาคม 2562 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์PlasmaLCDLED 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 13 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 30 18 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
8 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 25 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ