หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 30 20 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 อย่างมืออาชีพ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 การสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ Infograffic Design 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 การค้าขายสินค้าออนไลน์ 18 3 กรกฎาคม 2562 3 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ