หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 8 21 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 16 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ