หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
3 พนักงานนวดไทย 1 5 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 28 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
6 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 1 18 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 7 19 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
8 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 8 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
9 ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 1 9 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 21 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
11 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 11 29 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สมัคร
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ