ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
เปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 14 มกราคม 2562
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 24/12/2561
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-testing) สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 24/12/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 20/12/2561
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 11/12/2561
ปรึกษาหารือการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานอำไพการช่าง
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
ดำเนินการทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 26/10/2561
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 12/09/2561
เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 12/09/2561
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 19/03/2559
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 05/02/2559
เตรียมการแข่งขัน
ว้นที่ข่าว : 15/01/2559
ทดสอบนวดไทย
ว้นที่ข่าว : 24/12/2558
ทดสอบสปา
ว้นที่ข่าว : 24/12/2558
ทอสอบช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 16/11/2558
ตรวจสถานประกอบกิจการขอรับป้ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 26/10/2558
มอบใบอนุญาตดำเนินการทดสอบ
ว้นที่ข่าว : 03/09/2558
ทดสอบช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 03/09/2558
ทดสอบช่างสีรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 06/07/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 24 รายการ