ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ดำเนินการทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 02/05/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 28/03/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน ระดับ 1 ครั้งที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 19/03/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน ระดับ 1 ครั้งที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 15/03/2562
ดำเนินการทดสอบสาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 11/03/2562
ดำเนินการทดสอบสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 11/03/2562
ดำเนินการทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
เปิดทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
เปิดทดสอบสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 31/01/2562
เปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 14 มกราคม 2562
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 24/12/2561
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-testing) สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 24/12/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 20/12/2561
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 11/12/2561
ดำเนินการทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 26/10/2561
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 12/09/2561
เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 12/09/2561
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 19/03/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 33 รายการ