ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครฝึกอบรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอทะนง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอทะนง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดเทวประสาท ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
ฝึกแรงงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดเขาดิน ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
โครงการเพิ่มผลิตภาพครั้งที่ 4
ว้นที่ข่าว : 19/03/2559
เปิดฝึกนวดแผนไทย
ว้นที่ข่าว : 12/02/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 44 รายการ