ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
อบรมยกระดับฝึมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 27/05/2562
ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้ง Smart Technology 5.0 วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 02/05/2562
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 18/03/2562
ดำเนินการเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 11/03/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง สาขาการติดตั้งงานบริการ smart solution 5.0
ว้นที่ข่าว : 08/03/2562
ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา MikroTik to Smart Technology 5.0 วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 62
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน " MIKROTIK TO SMART TECHNOLOGY 5.0 "
ว้นที่ข่าว : 07/01/2562
ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) จ.พิจิตร
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่)
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มแรงงานนอกระบบ)
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร เตรียมเข้าทำงานภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 01/11/2561
ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 01/11/2561
ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 29/10/2561
รับสมัครฝึกอบรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอทะนง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอทะนง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดเทวประสาท ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 57 รายการ