ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอยอาหารไทย( 30 ชม.) ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2560 จำนวน 20 คน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงสำหรับกล้องวงจรปิดและเน็ตเวิร์ค
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
ฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย สาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/08/2560
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานดูแลห้องพัก 7-11/07/2560
ว้นที่ข่าว : 11/07/2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการจัดการสินค้าคงคลังแและคลังสินค้า
ว้นที่ข่าว : 28/06/2560
การฝึกอบรม อาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์สปาไทยย จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่าวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 19/05/2560
การฝึกอบรม ยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างสันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 19/05/2560
ฝึกอบรมอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 02/02/2560
มอบวุฒิบัตร ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ว้นที่ข่าว : 16/01/2560
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปี 60
ว้นที่ข่าว : 16/01/2560
ฝึกเย็บจักรอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 30/12/2559
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงวานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 30/12/2559
ฝึกโต๊ะไม้เทียม
ว้นที่ข่าว : 30/12/2559
ฝึก Mikrotik
ว้นที่ข่าว : 26/12/2559
ช่างเชื่อมไฟฟ้าอาร์กโลหะด้วยมือ
ว้นที่ข่าว : 26/12/2559
ฝึกอบรมMikrotik
ว้นที่ข่าว : 22/12/2559
ฝึกนวดทับคล้อ
ว้นที่ข่าว : 22/12/2559
เปิดแปรรูปอาหาร
ว้นที่ข่าว : 13/12/2559
ฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร
ว้นที่ข่าว : 13/12/2559
ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานปี 60
ว้นที่ข่าว : 01/11/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 68 รายการ