ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา MikroTik to Smart Technology 5.0 วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 62
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน " MIKROTIK TO SMART TECHNOLOGY 4.0 "
ว้นที่ข่าว : 07/01/2562
ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) จ.พิจิตร
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่)
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มแรงงานนอกระบบ)
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร เตรียมเข้าทำงานภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 01/11/2561
ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 01/11/2561
ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 29/10/2561
รับสมัครฝึกอบรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอทะนง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดทะนง ตำบลทะนง อำเภอทะนง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดเทวประสาท ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
ฝึกแรงงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 52 รายการ