ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
วันที่ 27 มีนาคม 2561ดำเนินรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 FM 88.25 Mhz จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 29/03/2561
วันที่ 2 มีนาคม 2561ดำเนินรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 FM 88.25 Mhz จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 29/03/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561รายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 FM 88.25 Mhz จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 29/03/2561
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 FM 88.25 Mhz จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 29/03/2561
การแข่งขัน สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
การแข่งขัน สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
การทดสอบด้วยระบบ e testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
การปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ e - testing system จำนวน 20 คน ในวันที่ 19 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) สนพ.พิจิตร ออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
ผู้เข้ารับการฝึก สาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
ผู้เข้ารับการฝึก สาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-7 และ 13-14 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
การฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-7 และ 13-14 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 15/01/2561
ฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 15/01/2561
ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดดงกลาง
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 188 รายการ