ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ e - testing system จำนวน 20 คน ในวันที่ 19 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) สนพ.พิจิตร ออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
ผู้เข้ารับการฝึก สาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
ผู้เข้ารับการฝึก สาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-7 และ 13-14 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
การฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-7 และ 13-14 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 15/01/2561
ฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก รวม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 15/01/2561
ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดดงกลาง
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
การยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเปลี่ยนและติดตั้งกระจกรถยนต์( 18 ชม.) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
โครงการกระทรวงแรงพบประชาชนในพื้นที่
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดดาน ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
ร่วมประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ประ ทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประชาพันธ์ภารกิจของ สนพ.พิจิตร
ว้นที่ข่าว : 06/12/2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำงวด 2 เดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 06/12/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร นำผู้เข้ารับการฝีก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาแต่งผมสุภาพบุรุษ ออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 179 รายการ