ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 26/09/2561
ดำเนินการตรวจความพร้อมความเหมาะสมของผู้ยื่นขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
โครงการเพิ่มผลิตภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงานโครงการเพิ่มผลิตภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงาน
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ประเมินความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
ประสานงานการขอรับรองความรู้ความสามารถ ณ บริษัทอินเว (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขาการสร้างหารายได้จาก WiFi Hotspot & IP-PBX Smart Solution ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ว้นที่ข่าว : 09/04/2559
วันข้าราชการพลเรือน
ว้นที่ข่าว : 09/04/2559
ตรวจโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/03/2559
มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/03/2559
มอบป้ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/03/2559
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โรงเรียนบ้านท่าน้อย
ว้นที่ข่าว : 24/02/2559
พิจารณา สปก. ดีเด่น
ว้นที่ข่าว : 24/02/2559
ให้คำแนะนำ สปก
ว้นที่ข่าว : 24/02/2559
ตรวจเยี่ม สปก
ว้นที่ข่าว : 12/02/2559
ร่วมประชุมรับฟังนโยบายผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/02/2559
ตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงาน เดือน ม.ค. 59
ว้นที่ข่าว : 19/01/2559
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ว้นที่ข่าว : 15/01/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 59 รายการ