หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 
หัวข้อเรื่อง คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2561
รายละเอียด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ วัดหนองปล้อง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน พิจิตร ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 3/2562

ภายใต้ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่  SME 4.0”

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
20 ธันวาคม 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
20 ธันวาคม 2561