หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
หัวข้อเรื่อง คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด

วันที่ 22  พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง พิจิตร ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 2/2562

ภายใต้ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่  SME 4.0”

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
22 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
22 พฤศจิกายน 2561