หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จากใจกระทรวงแรงงาน
 
หัวข้อเรื่อง ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จากใจกระทรวงแรงงาน
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จากใจกระทรวงแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ ถนนสาย 11 บริเวณจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลาไหล ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560

นายบรรทม อมรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามวาระปฏิรูปกระทรวงแรงงาน Safety Thailand จึงมอบหมายให้นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการ “ ตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จากใจกระทรวงแรงงาน ” ภายใต้ โครงการคลินิกช่าง “ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 ” โดยให้บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจุดบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ ถนนสาย 11 บริเวณจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร การให้บริการ อาทิเช่น การตรวจสอบระดับน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันคลัตช์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ไฟเลี้ยว การเช็คลมยาง ใบปัดน้ำฝน 
และส่วนประกอบอื่น ๆ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย โดยหวังว่าการให้บริการจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของสภาพเครื่องยนต์ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงแรงงานมอบให้ประชาชน ผู้สนใจสามารถนำรถเข้าไปตรวจเช็คได้ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ตลอดทั้งปี 2560 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
29 ธันวาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 มกราคม 2560