หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
อบรมยกระดับฝึมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2562

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับฝึมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 27/05/2562