หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ระหว่างวันที่ 27 – 31  พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

 

เสียค่าธรรมเนียมทดสอบฯ 100 บาท


ว้นที่ข่าว : 03/05/2562