หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ดำเนินการทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันนี้

      ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร แผนกช่างไฟฟ้า ดำเนินการทดสอบให้กับนักศึกษาปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 20 คน วันที่  2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 02/05/2562