หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้ง Smart Technology 5.0 วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2562

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (new Engine of Growth) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งงานบริการ Smart Technology 5.0 ให้กับช่างในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น 20 คน ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 02/05/2562