หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันนี้

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ แผนกช่างไฟฟ้า ดำเนินการทดสอบให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 23 คน วันที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 


ว้นที่ข่าว : 28/03/2562