หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน ระดับ 1 ครั้งที่ 2/2562

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

การประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน ระดับ 1
ของบริษัท ออเกอะไทย จำกัด ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเมือง จังหวัดพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 19/03/2562