หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในวันนี้
     ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 ตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 


ว้นที่ข่าว : 18/03/2562