หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 มีนาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

15 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์  คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาร่วมบุญและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ณ วัดโรงช้าง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 15/03/2562