หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ดำเนินการเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ วันนี้
ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 20 คน วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 11/03/2562