หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง สาขาการติดตั้งงานบริการ smart solution 5.0

ข่าวฝึกอบรม

...

 มาร่วมกันสร้างความเป็น Smart City ให้กับท้องถิ่นของท่าน

ด้วยการมาร่วมอบรม เรียนรู้การบริการแบบเมืองอัฉริยะด้วยกันได้ที่

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2562 นี้

รับจำนวน 25 ท่าน

=======================================

แจ้งลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ https://goo.gl/85TRvp


ว้นที่ข่าว : 08/03/2562