หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มอบป้ายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้สถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562   จังหวัดพิจิตร กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในการนี้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่อู่เดชการช่าง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 


ว้นที่ข่าว : 26/02/2562