หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ครั้งที่ 6/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ข่าว..คลินิคผลิตภาพแรงงานสัญจร   ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 17 มกราคม 2562  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  ออกหน่วยให้บริการคลินิคผลิตภาพแรงงานสัญจร  ครั้งที่ 6/2562 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่  SME  4.0 

ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ/ใบปลิว  รับสมัครบุคคลทั่วไป  เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพและบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  แนวทางการประกอบอาชีพและการพัฒนาทักษะ

โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ  ณ  วัดท่าเยี่ยม  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 22/01/2562