หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ e - testing system จำนวน 20 คน ในวันที่ 19 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
วันที่ 19 มกราคม 2561
   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพิจิตร มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ e - testing system จำนวน 20 คน ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

ว้นที่ข่าว : 19/01/2561