หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่) สนพ.พิจิตร ออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
วันที่ 19 มกราคม 2561
       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
  โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม (จังหวัดเคลื่อนที่)  สนพ.พิจิตร ออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยบริการประชาชน ณ วัดโนนทอง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิต

ว้นที่ข่าว : 19/01/2561