หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย สาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1

พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1

...
...
...
...
...
...
        วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 ณ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย สาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1  ตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ  2560 โดยนางผดา  รัตนศิริ นายกองค์การบริหารตำบลสากเหล็กเป็นประธานในพิธีเปิด  และนายบรรทม  อมรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรเป็นผู้กล่าวรายงายมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 20 คน  ระยะเวลาในการฝึก ระหว่างวันที่ 2 - 6  สิงหาคม 2560 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
       

ว้นที่ข่าว : 03/08/2560