หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานดูแลห้องพัก 7-11/07/2560

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานดูแลห้องพัก 7-11/07/2560

...
...
...
...
...
เรียน  ผู้บริหาร  
          วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ดำเนินการเปิดฝึก ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานดูแลห้องพัก โดยมีนายบรรทม    อมรพิพัฒน์ 
ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560 จำนวน 20 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน  ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว้นที่ข่าว : 11/07/2560