หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบช่างไฟฟ้าวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

20 ธันวาคม 2559 นายบรรทม อมรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 22/12/2559