หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

31 ตุลาคม 2559 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และมอบป้ายใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ่แก่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ซึ่งทั้ง 3 แห่ง เป็นสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 31/10/2559