หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารตุลาคม 2559

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

18-19 ตุลาคม 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ และช่างไฟฟ้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ ณ วิทยาลับชุมชนพิจิตร


ว้นที่ข่าว : 18/10/2559