หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 9 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 30 16 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 การเชื่อมทิก 30 22 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ