หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ 18 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 ช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) ระดับ 1 60 15 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
4 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
5 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักเพื่อลดต้นทุน 18 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
6 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
7 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
8 ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 12 16 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
9 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 มิถุนายน 2562 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
10 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 18 18 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
11 ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ