หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การจักสาน 30 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
4 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
6 การทำขนมไทย 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
7 การทำขนมเบเกอรี่ 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
8 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
9 การทำขนมไทย 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
10 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
11 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
12 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ