หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 30 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 560 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 560 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
4 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
5 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
6 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
7 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
8 ช่างเชื่อมแม็ก 30 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
9 การจักสานผักตบชวา 30 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
10 ช่างสีรถยนต์ 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
11 การแปรรูปอาหาร 30 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
12 การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงาน 18 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
13 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ 18 14 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
14 ช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) ระดับ 1 60 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
15 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
17 การตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
18 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักเพื่อลดต้นทุน 18 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
19 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
20 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
21 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 18 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
22 ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 12 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
23 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 150 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
24 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 18 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 25 รายการ