หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 การประกอบอาหารไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
4 การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 30 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
5 การจักสาน 30 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
7 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
9 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
10 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
11 การทำขนมไทย 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
12 การทำขนมไทย 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
13 การทำขนมเบเกอรี่ 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
14 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
15 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการ