หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 18 24 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 การประกอบอาหารว่าง 18 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 การเลี่ยมกรอบพระ 18 4 มีนาคม 2563 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ