หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
5 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
6 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 5 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 1 15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
10 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ