หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 5 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 2 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 24 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 11 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
7 พนักงานนวดไทย 1 3 26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
8 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 9 2 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
9 ช่างเชื่อมแม็ก 1 2 23 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
10 พนักงานนวดไทย 1 13 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 12 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
13 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 10 17 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ