ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.)
1545
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
133
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ