หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
งานบริหารทั่วไป pdf ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 12 7 05/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf กำหนดการเข้าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน (อ.เขาย้อย) 16 9 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส้รางสรรค์นวัตกรรม 43 34 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 66 55 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder คำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 9 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder การยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตร(นวัตกรรม) 13 8 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน pdf รายละเอียด กิจกรรม เตรียมเข้าทำงาน 67 49 03/01/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า 252 238 02/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 139 121 04/09/2560 ดาวน์โหลด
ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 133 92 05/07/2560 05/07/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร หนังสือข้าราชการ folder หนังสือ ขอเชิญร่สมสัมมนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 146 66 29/06/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร หนังสือข้าราชการ pdf หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว 121 86 19/06/2560 19/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 35 รายการ