หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือ ผผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 49 40 10/07/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล word2010 แบบหนังสือมอบอำนาจ 70 53 09/06/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand ๔.๐ 74 59 25/04/2561 25/04/2561 ดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไป pdf ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 90 70 05/02/2561 06/03/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf กำหนดการเข้าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน (อ.เขาย้อย) 58 37 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส้รางสรรค์นวัตกรรม 271 246 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 414 376 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder คำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 89 75 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder การยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตร(นวัตกรรม) 69 53 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน pdf รายละเอียด กิจกรรม เตรียมเข้าทำงาน 145 94 03/01/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า 340 314 02/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 206 181 04/09/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 38 รายการ