หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ฝ่ายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder ประกาศรับสมัครฝึก 80 57 14/11/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน word ใบสมัครฝึกอบรม 405 378 14/11/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 105 83 02/10/2561 ดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไป pdf นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานเพชรบุรี 49 31 19/09/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน pdf รายละเอียดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป 104 82 07/09/2561 12/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือ ผผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 105 76 10/07/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล word2010 แบบหนังสือมอบอำนาจ 513 467 09/06/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand ๔.๐ 216 185 25/04/2561 25/04/2561 ดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไป pdf ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 170 133 05/02/2561 04/02/2562 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล pdf กำหนดการเข้าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน (อ.เขาย้อย) 99 67 01/02/2561 19/11/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส้รางสรรค์นวัตกรรม 617 581 01/02/2561 19/11/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 661 606 01/02/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 43 รายการ