หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder ประกาศรับสมัครฝึก 8 5 14/11/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน word ใบสมัครฝึกอบรม 8 4 14/11/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 57 46 02/10/2561 ดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไป pdf นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานเพชรบุรี 22 10 19/09/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน pdf รายละเอียดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป 59 48 07/09/2561 12/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือ ผผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 77 57 10/07/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล word2010 แบบหนังสือมอบอำนาจ 217 184 09/06/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand ๔.๐ 190 167 25/04/2561 25/04/2561 ดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไป pdf ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 126 99 05/02/2561 06/03/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf กำหนดการเข้าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน (อ.เขาย้อย) 75 49 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส้รางสรรค์นวัตกรรม 451 421 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 519 473 01/02/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 43 รายการ