หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand ๔.๐ 22 14 25/04/2561 25/04/2561 ดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไป pdf ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 36 21 05/02/2561 06/03/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf กำหนดการเข้าศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน (อ.เขาย้อย) 35 21 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส้รางสรรค์นวัตกรรม 133 114 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 184 155 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder คำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 35 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล folder การยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตร(นวัตกรรม) 38 28 01/02/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน pdf รายละเอียด กิจกรรม เตรียมเข้าทำงาน 127 81 03/01/2561 ดาวน์โหลด
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า 291 270 02/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร คู่มือ pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 176 154 04/09/2560 ดาวน์โหลด
ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 168 114 05/07/2560 05/07/2560 ดาวน์โหลด
เอกสาร หนังสือข้าราชการ folder หนังสือ ขอเชิญร่สมสัมมนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 160 77 29/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 36 รายการ