ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานขับยานพาหนะ, พนักงานรักษาความสะอาด, พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์
ว้นที่ข่าว : 29/09/2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อย และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระยะเวลาจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
ว้นที่ข่าว : 15/09/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ่า ส่วนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระยะเวลาจ้าง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ว้นที่ข่าว : 29/09/2558
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 07/09/2558
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ