ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 (อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น)
ว้นที่ข่าว : 29/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ว้นที่ข่าว : 28/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม อุตสาหกรรมอาหาร / ครัวไทยสู่ครัวโลก นวัตกรรมด้านอาหาร
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
ว้นที่ข่าว : 07/12/2560
สำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 30/11/2560
สำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการ
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการ
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 02/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม กิจกรรม ฝึกอบรม ฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 28/09/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม รายการโครงการว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง
ว้นที่ข่าว : 23/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม ฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 22/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม รายการ การพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บริษัท เอ็นเอสบูลสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 252 รายการ