ฝึกอบรม 62

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงเพชบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม ตั่งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561รายละเอียดตามเอกสารแนบ  คลิกที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี กำหนดการเปิดฝึกอบรมบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 

รายละเอียด คลิกที่นี่  
ใบสมัคร คลิกที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานเพชรบุรี

รายละเอียด คลิกที่นี่

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand ๔.๐
(พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพท่องเที่ยว

รายละเอียดและเอกสารดาวโหลด คลิกที่นี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม 

และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้

เอกสารดาวโหลด คลิกที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เอกสาร ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เอกสารดาวโหลด คลิกที่นี่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เอกสาร คู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารดาวโหลด คลิกที่นี่