ฝึกอบรม 61

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม


 

รายละเอียด คลิกที่นี่

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม

และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้

เอกสารดาวโหลด คลิกที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เอกสาร ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เอกสารดาวโหลด คลิกที่นี่