หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน สาขา ตำแหน่งบริกร รุ่นที่ 3/2559 หลักสูตรแผนกอาหารและเครื่องดื่ม  ในวันที่ 12 – 16 ก.ย. 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
12 กันยายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
16 กันยายน 2559