หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ให้กับแรงงานและประชาชนที่เข้าร่วม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน ฝึกอบรม สาขา การทำพานพุทธบูชา ระยะเวลา 18 ช.ม. ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธ.ค. 60 ณ ชุมชนดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


ว้นที่ข่าว : 28/12/2560