หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม อุตสาหกรรมอาหาร / ครัวไทยสู่ครัวโลก นวัตกรรมด้านอาหาร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โดย นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม อุตสาหกรรมอาหาร / ครัวไทยสู่ครัวโลก นวัตกรรมด้านอาหาร ให้กับแรงงานใหม่ ผู้ประกอบการ จำนวน 25 คน ให้มีทักษะฝีมือ และมีศักยภาพในด้านการผลิต และการแข่งขัน ฝึกอบรม สาขา การประกอบอาหารงานจัดเลี้ยง (โต๊ะจีน) ระยะเวลา 18 ช.ม. ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธ.ค. 2560 ณ ชุมชนท่ายาง อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ว้นที่ข่าว : 27/12/2560