หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 อบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี  เปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สาขา การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1/2561 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560