หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี นำโดย นาย อิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2560  ในโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาน 2560
โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ. วัดคลองสายหนึ่ง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม การออกให้บริการ ของหน่วยงานราชการประจำจังหวัด การสาธิต การฝึกอาชีพ การรับสมัครงาน การออกหน่วยให้บริการของภาคเอกชน เป็นต้น


ว้นที่ข่าว : 11/09/2560