หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาน 2560 โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อบต. กลัดหลวง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม การออกให้บริการของหน่วยงานราชการประจำจังหวัด การสาธิต การฝึกอาชีพ การรับสมัครงาน การออกหน่วยให้บริการของภาคเอกชน เป็นต้น


ว้นที่ข่าว : 31/08/2560