หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข็มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี นำโดยนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2560 ในโครงการ เพชรบุรีเข็มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พ.ต.ท.มล. กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ.วัดหนองมะกอก อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการออกให้บริการของหน่วยงานราชการประจำจังหวัด การสาธิต การฝึกอาชีพ การรับสมัครงาน การออกหน่วยให้บริการของภาคเอกชน เป็นต้น


ว้นที่ข่าว : 13/01/2560