หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานขับยานพาหนะ, พนักงานรักษาความสะอาด, พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์

               ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศเรียกสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานขับยานพาหนะ, พนักงานรักษาความสะอาด, พนักงานดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั่งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป


ว้นที่ข่าว : 29/09/2559