หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อย และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระยะเวลาจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ว้นที่ข่าว : 15/09/2559